Juricon Adviesgroep

Landelijke specialist op gebied van het hele brede terrein van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, arbeidsrecht en letselschade.

Juricon Adviesgroep: uw gespecialiseerde juridisch adviesbureau.


Welkom op de website van Juricon Adviesgroep. Wij zijn specialist op het gebied van het sociaal verzekeringsrecht en aanverwant arbeidsrecht en letselschade. Het gaat daarbij onder meer om advies, regie en coördinatie van samenwerking van belangenpartijen en het voeren van bezwaar-en beroepsprocedures in UWV- en AOV-zaken. U kunt bij ons terecht voor advies, ondersteuning en bemiddeling als particulier, zelfstandige en als werkgever. Het werkgebied betreft heel Nederland en wij zijn dan ook bekend in alle rechtbanken in Nederland.

Juricon Adviesgroep bouwt op meer dan 30 jaar ervaring en kennis op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en aanverwant arbeidsrecht, met een juiste prognose van het financieel belang. Wij nemen de tijd voor u en staan op een goede bereikbaarheid.

Op deze website kunt u meer lezen over onze uitgebreide werkzaamheden als juridisch adviesbureau. Omdat elke situatie verschilt, maken wij bij Juricon Adviesgroep graag kennis met u om te bespreken wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen. Aarzel dus niet om contact op te nemen..

Diensten

Problemen rondom langdurig ziekteverzuim? Juricon Adviesgroep staat U bij.

Indien u als particulier of als werkgever te maken krijgt met langdurig ziekteverzuim, kan er veel op u afkomen. U krijgt te maken met verschillende instanties, elk met eigen communicatiemiddelen, procedures en eisen. Op dit soort momenten is het prettig om het overzicht zo goed mogelijk te bewaren, te weten waar u staat en wat uw rechten zijn en een duidelijke richting te plannen.

Juricon Adviesgroep heeft zich gespecialiseerd in problemen rondom langdurig ziekteverzuim en aanverwant letselschade. Wij hebben een uitgebreide ervaring met en kennis van alle procedures bij Arbodiensten, UWV en in de letselschadepraktijk. Wij zijn bovendien bekend bij alle rechtbanken in Nederland. Wij zien eerste- en tweedespoorperikelen in het arbeidsrecht vooruitlopend op de WIA en vinden dat deze vanuit medisch/arbeidsdeskundige kant binnen twee jaren uitgekristalliseerd moeten zijn. Na die twee jaren zal er in de praktijk sprake zijn van een loonsanctie, ontslag, toekenning WIA/WW eventueel met bezwaar en beroep. Omdat er in dergelijke zaken binnen verschillende rechtsgebieden tegelijkertijd verschillende vragen en problemen spelen, met name in gevallen van letselschade, is een goede coördinatie uiterst behulpzaam.

Juricon Adviesgroep is gespecialiseerd in deze complexe vraagstukken. Wij nemen bovendien door het hele land opdrachten aan. Neem dus gerust contact op om meer te weten te komen. U kunt ons telefonisch bereiken op 06-11366225 of het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij begeleiden U met duidelijk arbeidrechtadvies.

Bent u het niet eens met een beslissing van uw werkgever/arbodienst of heeft u als werkgever problemen hier correct op te treden, schakel dan Juricon Adviesgroep in voor een gespecialiseerd arbeidsrechtadvies. Het betreft hier alle problemen rondom (langdurig) ziekteverzuim en ontslag.

In relatie tussen werknemer en werkgever kan gedacht worden aan de wederzijdse verplichtingen in het kader van het Burgerlijk Wetboek, zoals:

 • Het uitsluiten of opschorten van loon bij ziekte.
 • Het al dan niet aanvragen van een deskundigenoordeel.
 • Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of advies bij ontslag, ziekte en werkloosheid.
 • Een poortwachterstoets, zoals een beoordeling van alle vereiste inspanningen rondom re-integratie.
 • Het toetsen van loon- of verhaalsanctiebesluiten en het voeren van bezwaar, beroep en hoger beroep.
 • Het toetsen van WIA, IVA, ZW besluiten en de gevolgen m.b.t. de premiebetaling.
 • Het beoordelen van de ‘no risk’ polis ZW en ‘Amberbesluiten en het voeren van bezwaar, beroep, hoger beroep.
 • Het beoordelen van ZW besluiten in het kader van de wet BeZaVa en het voeren van bezwaar, beroep, hoger beroep


 • Onze werkzaamheden in het arbeidsrechtadvies zijn breed en veelzijdig. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen om ons uw problemen voor te leggen. U kunt ons bereiken op 06-11366225 of een bericht sturen via het formulier op deze website. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk bericht terug.

  Het juiste advies bij arbeidsongeschiktheid dankzij Juricon Adviesgroep.

  Juricon Adviesgroep levert advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, waarbij een eigen zelfstandige medisch expert ingeschakeld kan worden. Er wordt zeer kritisch gekeken naar de aangegeven beperkingen en de door de arbeidsdeskundige aangegeven arbeidsmogelijkheden. Zo kan er zowel in het bestuursrecht als in het civiele letselschaderecht een second opinion aangevraagd worden.

  De expertise bestaat met name uit de uitgebreide kennis en ervaring met betrekking tot het voeren van procedures in ZW, WAO, WAJONG en WIA-zaken, waarbij tevens sprake is van letselschade. Juricon heeft de beschikking over alle beleidsstukken van UWV en beschikt over specifieke kennis van de door de UWV-arts en arbeidsdeskundige gebruikte FML-definities. Ondergetekende is bovendien naast juridisch adviseur zelf arbeidsdeskundige en bezit specifieke deskundigheid t.a.v. de zogenaamde ‘moeilijk te objectiveren ziektebeelden’ zoals Whiplash, CVS en fybromyalgie en meer in het algemeen pijn- en vermoeidheidsklachten.

  V.w.b. specifieke diensten kunt u denken aan:
  - Het beoordelen kansen in bezwaar beroep.
  - Het voeren van bezwaar, beroep en hoger beroep.
  - Het geven van advies m.b.t. de arbodienst en bijstand in gesprekken met de arbo-arts en de verzekeringsarts van UWV.
  - Het geven van advies met het benoemen van externe deskundigen.
  - Het uitvoeren van een second opinion.

  Voor meer informatie over wat Juricon Adviesgroep voor u kan doen met ons advies bij arbeidsongeschiktheid, kunt u ons bellen op 06-11366225 of het contactformulier op deze website invullen. Wij staan u graag te woord.

  Juricon Adviesgroep en particuliere
  ArbeidsOngeschiktheids-
  Verzekeringen (AOV).

  Juricon Adviesgroep en particuliere ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV).

  Juricon Adviesgroep heeft jarenlange ervaring met het voeren van procedures tegen particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Opvallend is dat verzekeraars zowel het medische als het arbeidsdeskundige arbeidsongeschiktheidscriterium vaak te eenzijdig uitleggen waardoor de burger onrecht wordt aangedaan.

  Uitgangspunt is te allen tijde hetgeen omtrent de verschillende termen is opgenomen in de polisvoorwaarden. Ten eerste wordt met succes verweer gevoerd tegen het in de regel te rigide opgevatte ‘medisch arbeidsongeschiktheidscriterium’, met als gevolg dat vaak geen of minder ver gaande beperkingen voor arbeid worden gehonoreerd. Vervolgens wordt, aan de hand van de in de polisvoorwaarden genoemde arbeidsdeskundige grondslag beoordeeld in hoeverre het oordeel van de verzekeraar stand kan houden. Enkele bijzondere aspecten waar u aan kunt denken zijn:

 • Welke verzekering is eigenlijk toepasselijk, een sommen- of schadeverzekering?
 • Welk verzekeringsgeneeskundig protocol is eigenlijk toepasselijk?
 • Als er sprake is van een beroepsongeschiktheidsverzekering, welke aanpassingen kunnen dan verlangd worden?
 • Als sprake is van een polis voor passende of gangbare arbeid, welk theoretisch inkomensverlies is dan nog aanvaardbaar?


 • Voor meer informatie over wat Juricon Adviesgroep voor u kan doen, kunt u ons bellen op 06-11366225 of het contactformulier op deze website invullen. Wij staan u graag te woord.

  Nieuws

  Contact

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwarden van Google zijn van toepassing.

  Postadres:

  Postbus 70021, 9704 AA Groningen

  Bezoekadres:

  Peizerweg 140, 9727 AP Groningen

  Roel Beukema:

  [email protected]

  06 11366225

  Justine Pronk:

  [email protected]

  06 43453445